(a)2009 Retrats de la canšˇ Tanas˙ Els colors de la veu Ara que pots Cor de Teatre Sona9 Trobada de cantaires L'(a)rtista al plat Camp de Treball